I efterspillet af det forfærdelige Parkland skoleskyderi åbner den amerikanske præsident, Donald Trump, endnu en gang op for den ældgamle debat om vold i computerspil. Spørgsmålet rejser sig nok en gang; har voldelige computerspil effekt på børn og unges adfær i den virkelige verden?

Præsident Trump indkaldte, d. 15. marts i år, en række ledere indenfor cumputerspilsbranchen til et møde i det hvide hus. Agendaen på mødet lød på hvorvidt vold i computerspil, herunder simulerede mord i computerspil, opfordrer unge til lignende adfær i virkeligheden.

Donald Trump har ved flere lejligheder givet klart udtryk for sin holdning. Allerede i 2012 skrev præsidenten i et tweet: “Vold og glorificering heraf i videospil må stoppes – det skaber monstre!” Ved flere andre lejligheder har præsident Trump ligeledes ytret, at voldelige computerspil former unges sind.

Flere spilproducenter har dog forsvaret sig selv. Der findes ingen gyldige beviser på, at voldelige spil opfordrer unge til vold i det virkelige liv, lyder det fra producenterne af de voldsimplicerede computerspil. Faktisk findes der ingen faktabaserede undersøgelser der viser en direkte sammenhæng mellem vold i spil og voldelig adfær i virkeligheden. I et essay for Public Broadcasting Service skriver professor på Sydcaliforniens Universitet, Henry Jenkins, at den overvældende andel af unge der spiller voldelige computerspil ikke udviser antisocial adfær, som for eksempel mord eller andre voldelige handlinger.

At præsident Trump endnu en gang åbner for debatten kan undre de fleste i og med, at The Supreme Court i 2011 afviste at der skulle være en sammenhæng mellem vold spil og vold i virkeligheden. Dengang forsøgte staten Californien at forbyde voldsprægede computerspil, men fik afslag fra Supreme Court. Siden da har ingen ny forskning kunnet fremlægge evidens for, at der skulle være en sammenhæng.

Ikke desto mindre fortsætter debatten også herhjemme. Endnu en gang er beskyldningen om at voldelige computerspil skulle danne grundlag for et mere voldspræget og antisocialt adfærdsmønster blandt unge blevet skudt ned. Tre svenske forskere har konkluderet, at tidligere forskning, der har vist en sammenhæng, har været præget af forudindtagede forskere og bygger på en falsk præmis. Spilforsker ved Aalborg Universitet Lars Koznack erklærer sig enig i dette. Både Henry Jenkins og lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet, Carsten Jessen, påpeger at selvom antallet af både unge og voksne der spiller computer på daglig basis er steget, så er kriminaliteten i samme segment faldet. I USA påpegede Henry Jenkins i sit essay i 2005 for PBS, at ungdomskriminaliteten var på det laveste niveau i hele 30 år.

Samlet set er der altså der peger i retning af, at der skulle være sammenhæng mellem computerspils voldelige indhold og ændring af brugernes sociale adfærdsmønstrer. Dog har blandt andre Seth Schiesel, computerspilsorienteret journalist for The New York Times påpeget, at der kan lægge grund til bekymring i gamingkulturen, han påpeger herunder cyberbullying som en af problematikkerne.